1 august åpner vi et nytt senter i krysset neuberggata og Majorstuveien! Sentre skal hete Neuberggata, og her vil det være hele 5 treningsrom!

Følg med her for oppdateringer!

Neubergsgata