Medlemsvilkår

En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 30 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12, 24 eller 36 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum. Ved månedlig medlemskap kan det tilkomme kr. 1.

Dersom Kunden har vært medlem av Summit tidligere og i løpet av de siste 24 måneder skal medlemsavgift betales fra første dag uavhengig av evt. kampanj om gratisperiode, prøvetid eller lignende. 

Kunden har prisgaranti for månedlig pris for medlemsavgift under og ved evt. bindingstid. Endring av pris kan først gjøres etter utløp av bindingstiden. Pris kan endres ved forløpende medlemskap eller andre produkter. Ved endring av pris for medlemskap kan ikke prisendring gjelde før evt. medlemskap kan avsluttes. Pris kan i alle tilfeller endres i henhold til endring i konsumprisindeks fra oppstart av medlemskap.

Gjelder fra og med 01.07.23

 1. Firma

Tjenester fra Summit er levert av SUMMITBYHOPSTOCKHELSE AS, organisasjonsnummer 925 330 418 (Summit). Informasjon og bilder på nettstedet er eid av Summit eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

 1. Kontaktinformasjon

Telefonnummer: +47 22 60 80 02
Epost-adresse: vincent@summit.no
Adresse: Skovveien 13A, 0257 Oslo, Norge

 1. Generelt

Disse vilkårene gjelder mellom den personen (Kunden) som har kjøpt tilgang til treningsrom, medlemskap for trening eller annen tjeneste knyttet til trening eller andre tjenester eller produkt fra Summit (Treningsprodukt) og Summit i avtale om kjøp av trening eller annet produkt (Avtalen). Vilkårene her er en del av og gjelder på lik linje med Avtalen. Kunden er også bundet av særlige vilkår som til enhver tid måtte gjelde for Treningsprodukt fra Summit , som er tilgjengelig på Summits nettside eller via annen informasjonskanal.

 1. Betaling og priser

Alle priser er i norske kroner og er inkludert MVA. Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten i kassen. Betalingsmåten er levert av Bambora. Trekk av kort gjøres umiddelbart. Ved kjøp av Treningsprodukt vil trekk av kort gjøres på samme dato neste måned, og løpe til Avtalen eller medlemskapet er avsluttet. Kunden skal betale periodemessig medlemskontingent eller andre øvrige avgifter som fremgår av Avtalen, disse vilkårene eller som fremkommer på nettsiden til Summit eller via annen informasjonskanal.

Dersom ikke Kunden betaler for Treningsprodukt innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, kan det bli sendt inkassovarsel og ved forsinket betaling kan det kreves omkostninger og renter i henhold til inkassoloven, forsinkelsesrenteloven eller annen gjeldende bakgrunnsrett. Summit kan endre pris på Treningsprodukt eller medlemsavgift med mindre Kunden har bindingstid for medlemskap. Ved manglende betaling kan Summit begrense eller stenge tilgang for Kunden.

 1. Betaling av medlemskap

Kunden skal betale månedlig medlemsavgift eller pris angitt for Treningsprodukt eller eventuelle øvrige avgifter som til enhver tid er angitt via informasjon fra Summit og som er i henhold til Summits til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for andre som i Avtalen har ansvar for medlemskapet, feks. foresatte til Kunder under 18 år.

Kunden er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger løpende betaling via banktjeneste eller annen betalingsmetode. Ved automatisk trekk av betalinger skal Kunden sørge for at det er tilgjengelig beløp for betaling og at det ikke er beløpsgrenser eller andre begrensninger som stopper betaling.

 1. Medlemskap

Myndige personer kan kjøpe Treningsprodukt av Summit, som i tillegg har allmenn god helsetilstand og som ikke har risiko for helse eller skade etter egen eller Summits vurdering og som ikke har opptrådt klanderverdig eller tidligere er utestengt fra Summit eller andre idretts eller treningssentre – selskap eller -organisasjoner eller har utestående gjeld til Summit eller selskap i samme konsern fra tidligere medlemskap eller lignende. Personer som ikke er myndige kan kjøpe Treningsprodukt så fremt en foresatt inngår avtalen og står ansvarlig for personen som ikke er myndig.

Medlemskap og Treningsprodukt fra Summit er personlig og kan ikke overdras, deles, videreselges eller benyttes av andre enn Kunden. Kunden skal delta og være til stede på alle treningstimer eller -tjenester fra Summit. Gjeldende medlemskap og tilbud på Treningsprodukter fra Summit fremkommer til enhver tid på Summits nettsider eller via annen informasjonskanal. Kunde som ikke har gjeldende medlemskap vil ved endring av medlemskap bli overført til Summits gjeldende medlemsskapsstruktur.

Summit sentre, treningsrom og Treningsprodukter fra Summit vil til tider kunne bli begrenset, stengt eller ha redusert tilgjengelighet eller tilbud i forbindelse med nødvendige arbeider, vedlikehold, oppgraderinger, test av treningskonsepter, helligdager, ferieavvikling, systemfeil, pandemi, streik, mangel på personell eller leverandører eller av andre årsaker. Summit registrerer ankomst og avreise og Kunden aksepterer at Summit kan og vil ha kameraovervåkning eller annen overvåkning.

 1. Kundens ansvar

Kunden skal sette seg inn i og gjøre seg kjent med Summits gjeldende sikkerhets og trivselsregler og øvrige vilkår og regler som fremkommer på nettsidene eller via annen informasjon sendt eller gjort tilgjengelig til Kunden.

 1. Sikkerhet og trivsel

Kunden må følge regler og instrukser gitt fra Summit eller Summits representanter og forøvrig.

Treningsprodukt fra Summit følger til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår som formidlet fra Summit på Summits nettsider eller via annen informasjonskanal. Hvis reservasjon av trening eller treningsrom er nødvendig skal Kunden reservere tid i henhold til gjeldende retningslinjer, herunder hvordan, hvor langt frem i tid, hvor ofte og hvor lenge Treningsprodukter kan reserveres. Dersom ikke retningslinjer følges kan Summit begrense tilgang for Kunden til Treningstilbud. Eksempelvis kan Kundens adgang til å reservere rom være begrenset i en periode etter uteglemt innsjekking av Treningsprodukt, eller det kan være generelle begrensninger for hvor langt frem i tid treningsrom kan reserveres.

Treningutstyr og annet utstyr skal ryddes før trening avsluttes og enkel vask skal utføres av utstyr som er benyttet samt antibac. Hvis sko benyttes skal innesko være rene og det skal benyttes treningstøy. Inngangsdør eller ytterdør skal være lukket og låst ved ankomst og avreise.

Barn under 15 år har ikke adgang til treningsstudio, treningsrom, garderober eller lignende. Kunder kan ikke instruere andre Kunder, trene andre Kunder eller drive virksomhet i Summits lokaler eller i forbindelse med Treningsprodukter uten skriftlig forutgående samtykke fra Summit.

Kunden skal opptre respektfullt overfor andre Kunder og representanter for Summit, vise hensyn og ikke diskriminere andre. Kunden skal sørge for normal kroppshygiene og rene treningsklær. Ved trening i felles treningsrom skal treningsapparater dels mellom de som er tilstede.

Det er ikke tillatt å filme eller fotografere andre medlemmer eller representanter for Summit uten samtykke. Kunden skal begrense volum fra treningsaktivitet, musikk eller lignende i treningsfasiliteter fra Summit i bygninger eller i nærheten av andre aktiviteter som kan bli forstyrret av høyt lydvolum

 1. Faktura og delbetaling

Summit samarbeider med Collector Bank som tilbyr en trygg og enkel faktura- og delbetalingsløsning. Tjenesten tilbyr deg en engangskreditt som betaling for dine kjøp. Engangskreditten innebærer at kreditten er bundet til det enkelte kjøp og at du som forbruker ikke har noe ytterligere utestående kredittforhold med Collector Bank. Mer informasjon og generelle kredittvilkår for betalingsløsningen finner du på bill.collectorpayments.no

Ved valg av faktura er forfallstiden 30 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. Ved valg av faktura kan du velge å betale hele beløpet med en gang eller alternativt logge inn på bill.collectorpayments.no og søke om en delbetalingsavtale.

For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk.

En kredittsjekk gjennomføres i forbindelse med kjøpet. Kredittvurderingen utføres av Collector Bank Payment Services AS, og informasjonen vil ikke bli lagret hos nettbutikken hvor kjøpet blir utført. Din personlige informasjon vil kun bli benyttet til å beslutte om kreditt skal gis eller ikke. Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

For fullstendige vilkår for Collector Bank’s faktura- og delbetalingstjeneste, se lenkene her.

 1. Faktura og delbetaling

Collector Bank’s kundeservice hjelper deg med alle spørsmål angående din faktura eller delbetaling. Kontakt Collector Bank’s kundeservice via e-post på contactcenter@collectorbank.no. eller via telefon 22 41 14 55, mandag – fredag kl. 08.00 – 18.00

 1. Tilbakebetaling ved faktura- og delbetalingskjøp

  Dersom du har betalt din faktura eller delbetaling, men senere angrer på ditt kjøp har du et tilgodehavende hos Collector Bank. Collector Bank tilbakebetaler den summen du har betalt etter at vi har fått opplysninger fra forhandler om godkjent retur. Tilbakebetalingen vil skje til din konto og du må derfor informere oss om ditt bankkontonummer og fakturaopplysninger.

 1. Pris

En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 30 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12, 24 eller 36 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum. Ved månedlig medlemskap kan det tilkomme kr. 1.

Dersom Kunden har vært medlem av Summit tidligere og i løpet av de siste 24 måneder skal medlemsavgift betales fra første dag uavhengig av evt. kampanj om gratisperiode, prøvetid eller lignende. 

Kunden har prisgaranti for månedlig pris for medlemsavgift under og ved evt. bindingstid. Endring av pris kan først gjøres etter utløp av bindingstiden. Pris kan endres ved forløpende medlemskap eller andre produkter. Ved endring av pris for medlemskap kan ikke prisendring gjelde før evt. medlemskap kan avsluttes. Pris kan i alle tilfeller endres i henhold til endring i konsumprisindeks fra oppstart av medlemskap.

 1. Angrerett

Som Kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har gjennomført en bestilling.

Hvis du benytter din rett til å heve kjøp, vil hele beløpet  for kjøp tilbakebetales så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen bestillingen var gjennomført. Angrerett gjelder ikke hvis Kunden har benyttet Treningsproduktet i perioden.

Se også forbrukerrådet eller lov om fjernsalg.

 1. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med kjøp av Treningsprodukt eller bestillingen, godtar Kunden at Summit lagrer og bruker informasjonen din. Kunden samtykker til at Summit eller andre selskaper i samme konsern eller leverandører til Summit slike selskap registrerer, lagrer elelr bruker informasjon eller opplysninger om Kunden eller bruk av Treningsprodukter, herunder navn, fødselsnummer, adresse, arbeid, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, treningshistorikk, betalingsopplysninger eller lignende. Kunden kan be om innsikt i slik informasjon eller kreve denne slettet.

Kunden samtykker til enhver kommunikasjonsform mellom Summit og Kunden inkludert elektronisk kommunikasjon eller informasjon og herunder markedsføring.

 1. Personskade og ansvar

Trening og benyttelse av Treningsprodukter fra Summit eller i regi av Summit er til enhver tid på eget ansvar og Summit er ikke ansvarlig for person- eller annen skade som Kunden eller andre blir påført, herunder tyveri eller tap av eiendeler eller verdisaker. Hindringer eller begrensninger utenfor Summits kontroll er ikke Summits ansvar.

 1. Kontakt & Support

Support kan kontaktes på e-post vincent@summit.no eller telefon 22 60 80 02.

 1. Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre logg-inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Les mer om hvordan slette informasjonskapsler. Eller du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at Summit ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg

 1. Force majeure

Særlige omstendigheter som er utenfor Summit kontroll eller ikke er under menneskelig kontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser kan frigjøre en part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen

 1. Endring av kontrakt

Etter at du som kunde har gjort et kjøp har Summit ikke rett til å endre vilkårene i det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt.

 1. Verving

Kunde som verver medlemmer til Summit kan opptjene fordeler i medlemskapet i henhold til tilbud fra Summit til kunde. Fordeler vunnet ved verving gjelder først etter at medlem som er vervet har vært medlem i minst en full måned og fullført betaling for minst en full måned. Kunden og medlem som er vervet må i alle tilfeller varsle Summit om at verving er skjedd og minst angi navn på Kunden som har opptjent fordel i medlemskapet, navn på nytt medlem som er vervet. Varsel må sendes Summit på Vincent@summit.no umiddelbart etter at nytt medlem har inngått gyldig avtale om medlemskap i Summit.

 1. Klage

Ved klage, vennligst kontakt oss på vincent@summit.no

 1. Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol

 1. Bruk av lokalet

Medlemskap eller andre Treningsprodukter fra Summit som inkluderer å trene med venner gjelder i private treningsrom og ikke åpent landskap.

Trening og adgang til Summits lokaler er kun under åpningstider som til enhver angitt på Summits hjemmesider eller via annen informasjonskanal.

Reservert treningstime har en maksimal varighet hvor treningsrom er tilgjengelig i periode som er angitt på Summits hjemmeside eller via annen informasjonskanal. Reserverte treningstimer gjelder hele timer, men mindre annet fremkommer av vilkår eller informasjon på hjemmeside eller annen informasjon fra Summit i annen informasjonskanal. Tidsbegrensning for trening gjelder alle treningsrom, private eller felles.

 1. Ansvar som bruker av Summit

Hvis gjentatte advarsel om å rydde lokalet ikke blir overholdt kan Kunde feks bli utestengt fra reservasjon av Treningsprodukt fra Summit i en periode. Lokaler og Treningsprodukter fra Summit kan ikke benyttes ut over avtalt tid og skal. Medlemmet oppfordres til å si ifra om lokalet ikke er egnet til å trene i ved ankomst, slik at Summit kan kontakte rett Kunde vedrørende brudd på gjeldende retningslinjer. Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i og forstå til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår som relaterer seg til Avtalen.

Kunden skal ikke bruke dopingmidler i henhold til særskilt dopingliste for treningssentre. Misbruk av dopingmidler er grunn for oppsigelse og utestengelse fra Summit.

Endring av personalia skal meldes til Summit uten ugrunnet opphold eller på forespørsel fra Summit. Tilgang til digitale tjenester fra Summit skal ikke deles med andre. Kunden kan ikke gi tilgang til andre til digitale tjenester eller Treningsprodukter og kan ikke videreselges, deles eller misbrukes på annen måte.

 1. Ved manglende betaling

  Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Saken vil etter dette bli sendt til eksternt inkassobyrå. På månedsmedlemsskap er det en måned oppsigelsestid fra den første hver måned. For medlemskap med binding så er det en måned oppsigelsestid etter bindingstid har gått ut om man ikke ønsker et år til med binding.

 1. Avslutte medlemskap

Medlemskapet løper frem til og fornyes automatisk frem til oppsigelse eller dersom medlemskap har angitt sluttdato, frem til sluttdato. Oppsigelse av medlemskap må skriftlig meldes til Summit via e-post til vincent@summit.no. Oppsigelsestid gjelder fra oppsigelse er mottatt og registrert. Månedlige medlemskap løper ut påfølgende måned etter oppsigelse. Medlemskap med lengre periodisering må sies opp skriftlig og oppsigelse må sendes til Summit senest 30 dager før ny periode. Ved oppsigelse for andre gang, eller mer, ila. 14 måneder påløper gjeldende utmeldningsavgift.