Medlemsvilkår

Gjelder fra og med 01.08.20 

 

Medlemmet får tildelt en app til å åpne dør. Denne kan ikke overdras eller lånes bort. Ved avsluttet medlemskap skal medlemmet uten å bli påmint dette slette appen. Medlemskapet gjelder fra dagen medlemmet får medlemsavtalen. Medlemskapet har en måned oppsigelsestid så lenge ikke medlemmet har gjort særegne avtaler med Summit.

Medlemskapet er løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemmet kan benytte seg av andre tjenester til medlemspris og oppgradere medlemskapet sitt ved behov.

 

Betaling

Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Saken vil etter dette bli sendt til eksternt inkassobyrå. Det er en måned  betalt oppsigelse.

 

Ansvar som medlem

Alltid rydde opp etter seg i lokalet før avreise. Ikke bruke lengre tid enn avtale. Ikke benytte seg av lokale uten å ha booket time.

Ved å ikke følge regler over har Summit rett til å nekte kunde adgang til lokalet ved neste trening.

Medlemmet oppfordres til å si ifra om lokalet ikke er egnet til å trene i ved ankomst, slik at  Summit kan kontakte kunden før vedrørende dette.